Registriväljavõte – Best Partner Oy – Isikuregister

Soome isikuandmeteseadusele (HetiL 523/99, 10 §) vastav registriväljavõte

1. Registripidaja ja isikuregistri kontaktisik

Best Partner Oy – äriregistri kood: 0518296-6

Kontaktisik:

Markus Kauppila

markus.kauppila(at)bestpartner.fi

+358400706450

2. Isikuregistri nimi

Best Partner – isikuregister

3. Isikuregistri kasutuseesmärk

Isikuregistri kasutuseesmärk on registreeritutega kommunikeerimine. Kommunikatsioon võib toimuda kõikide tuntud kommunikatsioonivahenditega.

4. Isikuregistri sisu

Isikuregistrisse võidakse koguda järgmiseid andmeid:

– ees- ja perekonnanimi;

– sünniaeg;

– e-postiaadress;

– telefoninumber;

– ametinimetus;

– tegevusala;

– elupiirkond;

– foto;

– vabas vormis tekst;

– haridus;

– töökogemus;

– juhiluba;

– CV (Curriculum Vitae) – elulookirjeldus.

5. Registri regulaarsed infoallikad

Isikuregistrisse kantakse andmeid registreeritud isikutelt, kui nad registreeruvad tööotsijaks.

6. Andmete regulaarne loovutamine

Registreeritud isikute andmeid ei loovutata regulaarselt kõrvalistele isikutele ilma registreeritu vastava nõusolekuta.

7. Andmete edastamine EL-ist või Euroopa majanduspiirkonnast väljapoole

Isikuandmeid ei edastata Euroopa Liidu liikmesriikidest või Euroopa majanduspiirkonnast väljapoole, kui see ei ole andmete käsitlemise eesmärgi või tehnilise teostuse seisukohast vajalik.

Registripidajal on lubatud kasutada isikuandmete kogumisel ja käsitlemisel registripidaja asemel kolmandat osapoolt, kui see vastab registripidaja poolt sätestatud tingimustele ja juhistele. Sellisteks osapoolteks võivad paikneda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda (näiteks MailChimp-kommunikatsioonisüsteem USA-s). Registripidaja ei vastuta antud kolmandate osapoolte tegevuse ega rikkumiste eest, kui seadusest ei tulene teisiti.

8. Registriandmete säilitamine ja registri kaitsmine

Registris olevaid andmeid käsitletakse turvatud serverite kaudu. Registri kasutamisõigus on ainult selleks nimeliselt volitatud ettevõtte liikmetel või registri kontaktisiku poolt volitatud teistel isikutel.

9. Kontrollimis-, keeldumis- ja parandamisõigus

Registreeritud isikutel on õigus kontrollida, millised teda puudutavad andmed on registrisse kantud. Kontrollimissoov tuleb esitada kirjalikult ja allkirjastatult registri kontaktisikule sellisel kujul, et registripidajal oleks võimalik sooviavaldaja isikus veenduda.

Registreeritul on õigus keelata oma isikuandmete kasutamine või loovutamine otsereklaami, kaugmüügi ja otseturunduse ning turu- ja arvamusuuringute teostamise eesmärgil, teavitades sellest registripidajat.

Registreeritul on õigus paluda, et registripidaja parandaks teda puudutavates andmetes olev viga või kustutaks ebaolulise info. Vastav soov edastatakse allkirjastatud avaldusega, mis saadetakse registripidaja e-postiaadressile. Registripidaja kustutab registreeritu poolt nimetatud andmed, kui registripidajal ei ole põhjendatud vajadust nimetatud andmeid käsitleda.

Küpsiste kasutamine

Veebilehel kasutatakse külastatavuse jälgimise eesmärgil küpsiseid, et pakkuda võimalikult meeldivat kasutuskogemust.   Küpsiste kasutamise kohta leiate lisainfot Kommunikatsiooniameti kodulehelt.