Rekisteriseloste – Best Partner Oy – Henkilörekisteri

Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja henkilörekisterin yhteyshenkilö

Best Partner Oy – y-tunnus: 0518296-6

Yhteyshenkilö:

Markus Kauppila

markus.kauppila(at)bestpartner.fi

+358400706450

2. Henkilörekisterin nimi

Best Partner -henkilörekisteri

3. Henkilörekisterin käyttötarkoitus

Henkilörekisterin käyttötarkoitus on viestiä rekisteröityjen kanssa. Viestiminen voi tapahtua kaikilla yleisimmillä viestinnän välineillä.

4. Henkilörekisterin tietosisältö

Henkilörekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietotyyppejä:

– etu- ja sukunimi

– syntymäaika

– sähköpostiosoite

– puhelinnumero

– ammattinimike

– toimiala

– asuinkunta

– valokuva

– vapaamuotoinen teksti

– koulutus

– työkokemus

– ajokortti

– CV (Curriculum Vitae) – ansioluettelo

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyiltä itseltään näiden rekisteröityessä työnhakijaksi.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn tarkoituksien tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista.

Rekisterinpitäjä voi käyttää kolmansia osapuolia henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja rekisteripitäjän ohjeiden mukaisesti. Tällaiset osapuolet voivat sijaita myös EU:n / ETA:n ulkopuolella (kuten MailChimp-viestintäjärjestelmä USA:ssa). Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten toimista ja laiminlyönneistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

8. Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen

Rekisterin tietoja käsitellään suojatulla palvelimella. Rekisterin käyttöoikeus on vain siihen nimenomaisesti valtuutetuilla yhdistyksen jäsenillä tai rekisterin yhteyshenkilön valtuuttamilla muilla henkilöillä.

9. Tarkistus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle tavalla, jolla rekisterinpitäjä voi varmentua oikeuttansa käyttävän rekisteröidyn henkilöllisyydestä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan tiedoissaan oleva virhe sekä poistamaan rekisteristä tarpeeton tieto. Pyyntö tehdään lähettämällä allekirjoitettu tarkastuspyyntökirje skannattuna rekisterinpitäjän sähköpostiin. Rekisterinpitäjä poistaa tiedot rekisteröidyn pyynnöstä, jollei rekisterinpitäjällä ole enää perusteltua syytä käsitellä poistettavaksi pyydettäviä tietoja.

Evästekäytäntö

Sivustolla käytetään evästeitä kävijäseurantaan, jotta pystymme tarjoamaan mahdollisimman miellyttävän käyttäjäkokemuksen. Lisää evästeistä voit lukea Viestintäviraston verkkosivustolta.